ಭ್ರೂಣದ ಫೈಬ್ರೊನೆಕ್ಟಿನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    ಭ್ರೂಣದ ಫೈಬ್ರೊನೆಕ್ಟಿನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ

    ಭ್ರೂಣದ ಫೈಬ್ರೊನೆಕ್ಟಿನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ 500160 ಮಾದರಿ: ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ: 01 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 2015-05 ವೃತ್ತಿಪರ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ. NTENDED ಬಳಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ® PROM ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಇಮ್ಯುನೊಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಫೈಬ್ರೊನೆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸ್ರಾವಗಳಲ್ಲಿ 22 ವಾರಗಳು, 0 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 34 ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ಭ್ರೂಣದ ಫೈಬ್ರೊನೆಕ್ಟಿನ್ ಇರುವಿಕೆ, 6 ದಿನಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ...